Det store håndboldsamarbejde

Udfordring
Mange håndboldklubber i Viborg Kommune er udfordret på medlemmer, frivillige trænere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdsmuligheder, der kan styrke klubben.

Forslag
En lokal arbejdsgruppe med udvalgte klubber, Viborg Elite og Viborg Idrætsråd har et forslag til hvordan de lokale klubber i fællesskab kan hjælpe hinanden. Arbejdsgruppen foreslår, at der ansættes en lokal inspirator, der kan hjælpe med at løse lokale udfordringer for ungdomshåndbolden.

U18-U14
Inspirator fungerer som ekstra ressource for alle klubbernes ungdomsarbejde. Klubberne betaler 1.200 kr. årligt og får hjælp til følgende:
 • Inspirationstræninger og træneruddannelse i egen klub
  Inspirator besøger hver klub 2-4 gange årligt og laver træneruddannelse samt inspirationstræninger. Klubben samler egne interesserede trænere og kan fx medbestemme træningsemne, tidspunkt mv.. Trænerne får øvelser og månedsplaner, som de straks kan bruge i deres daglige træning. Efter træningen samles deltagerne til netværk og inspiration

 • Spillerdatabase og ad hoc klubsamarbejder
  Inspirator opdaterer under besøgene en fælles spillerdatabase over alle spillere i Viborg Kommune. To gange årligt mødes inspirator med alle klubber til spillerlistemøde og drøfter aktuelle behov/muligheder for klubsamarbejder. Målet er at sammenbringe klubber med små årgange og forebygge, at hold må lukke og spillere stoppe

 • Medlemsrekruttering
  Inspirator understøtter under sine besøg rekruttering af spillere i samarbejdets breddeklubber. Bl.a. ved at dele klubideer, viderebringe materialer og oplyse om trænerkurser, netværk, klubudvikling mv. i regi af DHF/DGI
U15
Inspirator planlægger og afvikler fælles træninger for områdets interesserede U15 spillere. De interesserede spillere betaler 500 kr. for træningerne, som indeholder følgende:
 • Spillerudvikling
  Inspirator afholder fællestræninger og sociale arrangementer ca. 15 gange årligt. Fx fredage kl. 16-18. Alle U15 spillere er velkomne og kan tilmelde sig uanset niveau. Målet er at skabe træning af høj kvalitet og sociale relationer på tværs af hold, spillere og trænere.

 • Trænerinspiration
  Fællestræningerne skal samtidig inspirere lokale U15 trænere til at skabe træningsmiljøer, der også tilgodeser breddeholdets bedste spillere. I forlængelse af udvalgte fællestræninger samles interesserede trænere til netværk og inspiration. Målet er at trænerne får viden, øvelser, månedsplaner mv., som de straks kan bruge i deres daglige træning.

 • Klubskifte
  Det italesættes overfor trænere, spillere, forældre og klubledere at spillere bør blive i deres egen klub så længe som muligt (og tidligst skifte klub i U17). Det er bedst for deres udvikling, at blive i miljøer, hvor de har stort ansvar. Anbefalingen indskærpes ved, at spillere ikke må skifte klub, når de deltager i U15 træningerne.
Opstart
Hvis der er opbakning fra 10 lokale klubber ansætter styregruppen en inspirator medio 2018 – og projektet igangsættes. Styregruppen er samarbejdets øverste, besluttende organ. Styregruppen nedsættes primo marts 2018 med repræsentanter fra SIK, BFH, VHK. Derudover kan alle interesserede klubber få repræsentanter i styregruppen. Viborg Idrætsråd og Viborg Elite støtter projektet og er ligeledes repræsenteret i styregruppen. Inspirator fungerer som sekretær for styregruppen og har en ugentlig arbejdsdag på Viborg Idrætsråd/Viborg Elite.

Arbejdsgruppens samlede udkast
Arbejdsgruppens samlede udkast kan læses her.

Arbejdsgruppens folder

Arbejdsgruppens folder kan downloades her.

Kontakt
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Lone Simonsen
Projektleder og eliteidrætskoordinator
8662 5533 / 5080 0068
lone@viborgidraetsraad.dk