Forventninger til idrætsudøveren

  • Det forventes, at der arbejdes seriøst og målrettet med både skole og idræt
  • Idrætsudøveren skal udvise engagement og interesse for at lære, og således selv være en aktiv medspiller i sin udvikling
  • Der er mødepligt til alle morgentræninger. Udøveren bliver ikke fritaget fra træning ved skader, men kommer derimod i et genoptræningsforløb ved sundhedssektoren
  • Er udøveren bagefter i skolen og får han/hun ikke lavet sine afleveringer/opgaver kan morgentræningen inddrages indtil han/hun er med igen. Afbud som følge af konkurrence aftales nærmere med Nordre Skoles koordinator
  • Det forventes, at udøveren bliver en rollemodel/ambassadør for Nordre skole og Viborg Elite. Dette gælder også når man ikke er i skole.