HYLDEVARER OG HANDLINGSPLANÉn gang årligt mødes Viborg Elite med bestyrelsen i den enkelte klub (indsatsklubber og satsningsklubber). Målet med mødet er at lave en fælles handlingsplan for klubben til det kommende år. Handlingsplanen viser bl.a. hvilke hyldevarer klubben ønsker at prioritere i det kommende år. Hyldevarer er klubstøtteydelser som Viborg Elite stiller til rådighed for den enkelte klub.