Optagelseskriterier

For at blive optaget i eliteidrætsklasserne på Nordre Skole skal udøveren opfylde en række kriterier.
På baggrund af nedenstående kriterier kan elever, der ønsker atl gå i 7.- 9. klasse søge ind på Eliteidrætsskolen Nordre skole. For at blive optaget på Nordre skoles eliteidrætslinje, skal du dyrke din idræt på højt niveau og være klar til at prioritere både skole og sport i tæt forenelighed.
 
  • Bopæl: Du eller din forening skal være bosiddende i Viborg Kommune
  • Talent: Du skal være et talent indenfor din idrætsgren. Udtagelse til regionalt, jysk eller landshold er en fordel, men ikke et krav. 
  • Potentiale: Du skal have potentiale til at nå et nationalt niveau i din idræt som senior
  • Investering: Du skal være klar til at investere i din træning og selv være en aktiv medspiller i udviklingen af dit talent
  • Prioriteringsidrætsgren: Prioriteringsidrætsgrene har en fordel såfremt to udøvere vurderes til at have det samme niveau.
  • Forventninger: Vi forventer, at du er motiveret for at lære og udvikle dig i din idræt ved hårdt arbejde.