Pigefodbold projekt

Pressemeddelelse
Folder


Baggrund

I Viborg Kommune findes 38 fodboldklubber. I en typisk sæson har 3-4 klubber i en årgang pigefodbold (U7-U11). Samlet set spiller 662 piger under 12 år fodbold. Til sammenligning har 13-20 af klubberne drengefodbold (U7-U11) og i alt 2456 drenge under 12 år spiller fodbold.

Projekt
En lokal arbejdsgruppe med udvalgte klubber, DBU-Jylland, Viborg Idrætsråd og Viborg Elite har drøftet hvordan de lokale klubber kan støttes og hjælpe hinanden med at løse udfordringen ift. pigespilere. Arbejdsgruppen foreslår, at der ansættes en lokal inspirator, der kan hjælpe med at forankre følgende 4 pigeindsatser i de lokale fodboldklubber.
  1. Rekruttering af spillere, træner, klubber (u6-u8)
  2. Inspiration og uddannelse til lokale pigetrænere (u8-u12)
  3. Spillerdatabase & holdsamarbejder, lokale pigeklubber (u6-u12)
  4. Fælles inspirationstræninger i u11 & u12
Økonomi
Projektet støttes af DBU, Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd. Deltagelse i de 4 indsatser koster årligt kr. 2.500 kr. pr. interesseret klub. I første omgang gælder tilbuddet i 2 år (fra efteråret 2018). Herefter evalueres projektet med mulighed for yderligere støtte i 2 år.

Vision
Visionen er at skabe en markant vækst i antallet af pigespillere, pigetrænere og klubber, der udbyder pigefodbold i Viborg Kommune. Fx skal antal spillere under 12 år stige med mere end 50 pct. og antal kvindelige trænere (U7-U12) og klubber der udbyder pigehold skal fordobles.

Kontakt
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Lone Simonsen
Projektleder
8662 5533 / 5080 0068
lone@viborgidraetsraad.dk