Nordre Skole

Som en del af elitekommune aftalen mellem Team Danmark og Viborg Kommune blev der i 2014 oprettet eliteidrætsklasser. Her har unge talentfulde udøvere mulighed for at kombinere skole og sport i en unik forenelighed.
Nordre Skole er udpeget som eliteidrætsskole i Viborg Kommune.

I eliteklassen har du de samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men du kommer i klasse med andre idrætstalenter, der har de samme mål og forudsætninger som dig. Eliteidrætsklasserne er et tilbud til dig, der vil nå til tops i din idrætsgren.

I skoleåret 2018/19 oprettes der 3 skoleklasser på Nordre Skole i Viborg. Én 7. klasse, én 8. klasse og en 9. klasse. 
 
Se folder her
 
 
Torsdag d. 4. janaur Kl. 19 - 20.30 er der informationsmøde omkring eliteidrætsklasser på Nordre Skole. Hvor ledelse, lærere og elitekoordinator vil fortælle mere om tilbuddet. Alle er velkomne. Tilmelding til Lone Simonsen på lone@viborgidraetsraad.dk
 
Optagelsesprocedure for 2018

4. januar kl. 19 - 20.30 Informationsmøde i festsalen på Nordre Skole
 
8. februar sidste frist for ansøgning til 7.- 9. klasse
 
Efter uge 12 er der mundtlige samtaler på Nordre Skole, hvor elitekkordinator og repræsentant fra Nordre Skole deltager
 
Try out
 
Håndbold
26. februar, 12. marts og 19. marts i Stadionhal 2, Tingvej, viborg kl. 07.45 - 09.15
 
Fodbold
1. marts, 15. marts og 22. marts i kunstbanen, Nordre Skole kl. 07.30 - 08.45
 
 
Nordre skole
Skolen er beliggende i den nordlige bydel af Viborg. Skolen er by nær og ligger meget tæt på mange idrætsfaciliteter.
Nordre Skole har ca. 550 elever og ca. 55 lærere ansat.
Skolen har en skolekoordinator ansat til at sørge for koordineringen mellem Viborg Elite, idrætsklubberne og Nordre Skole.
Skolekoordinator Lars Bjerregaard varetager skole/hjem samarbejde, planlægning af elevernes dagligdag på skolen, evt. fritagelse for skole if. kampe, stævner, konkurrencer m.m.. Dernæst er skolekoordinatoren en del af optagelsesproceduren, morgentræningen, bootcamp, undervisningen på klassen i almindelige skolefag, info møde for nye elever og forældre m.m..
Skolen har gode faciliteter og har i 2014 været en del af en større udbygning/ombygning af de udendørs faciliteter med mulitibane, kunstgræsbane m.m. klar.
Kontaktoplysninger på skolekoordinator Lars Bjerregaard, 4171 9866 eller lars3911@viborgskoler.dk
 

Nordre skoles værdigrundlag
Nordre Skoles virke skal bygge på respekt for det enkelte menneske og for fællesskabet.
Skolen liv og dagligdag skal beseres på demokrati, ansvarlighed, tryghed og respekt for fælles værdier med hensyntagen til kulturelle forskelligheder.
Udviklingen af elevernes selvværd, samt faglige, sociale og menneskelige kompetencer prioriteres højt.
Skolens virke skal ske i et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem hjem og skole.
 
Morgentræning
I eliteidrætsklasserne følger eleverne folkeskolens normale timetal, men har desuden 2 ugentlige morgentræninger i deres respektive idrætsgrene eller basistræning. Basistræning består af alle grundelementer i enhver idræt, lige fra decideret styrketræning til sprint, kropsstamme, koordination, motorik, balance m.m.
Morgentræningen varetages af uddannede trænere fra områdets klubber, som også er en del af optagelsesproceduren ved optagelse i eliteidrætsklasserne.
 
Basistræning
Mandag kl. 07.45-09.15 i Viborg Gymnastik Forening (Sct. Laurentiivej 22a, 8800 Viborg)

Torsdag kl. 07.30 - 08.45 i fitness.dk (Tingvej 7, 1. sal, 8800 Viborg)

Skydning (Specifik træning)
Mandag kl. 07.45 - 09.15 i Viborg Skytteforening (Kirkebækvej 92 eller udendørs på Finderupvej)

Håndbold (specifik træning)
Mandag kl. 07.45-09.15 i Viborg Stadionhal (Tingvej 5B, 8800 Viborg)
Torsdag kl. 07.30-08.45 i Viborg Stadionhal (Tingvej 5B, 8800 Viborg)

Fodbold (Specifik træning)
Mandag kl. 08.00-09.15 på Friskolen Hald Ege (Videbechs Allé 137, Hald Ege)
Efterfølgende bad og omklædning er på Nordre Skole om mandagen
torsdag kl. 07.30-08.45 på Nordre Skole (H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg)
I vinterperioden vil fodbold linjen træne med basislinjen på VGF om mandagen
 
Temafag. Livet - Som - Talent (LST)
Dette fag er specielt for eliteidrætseleverne ift. andre klasser på skolen. I løbet af skoleåret arbejdes der ud fra en række idrætsrelaterede temaer, hvor bl.a. sundhed, ernæring, skadesforebyggelse, førstehjælp, mental træning, lifeskills, kommunikation, samarbejde, mediehåndtering, doping m.m. vil blive taget under behandling. Dette vil foregå som en del af timerne i skolen.

Udover diverse temaer i skolen vil forældre til eliteidrætsklasse eleverne også blive inviteret til diverse lignende temaaftener, kurser m.m.
 
Her kan du se 7.i's skoleskema.
Her kan du se 8.i's skoleskema.
Her kan du se 9.i's skoleskema.


Optagelsesprocedure til eliteklasser
Optagelseskriterier
For at blive optaget i eliteklasserne på Nordre Skole skal udøveren opfylde en række kriterier. Som en af de vigtigste, skal udøveren, som minimum være blandt de bedste indenfor sin idræt og årgang. Derudover er det et krav, at udøveren udviser seriøsitet og engagement i skole og til træning, hvilket betyder, at der til stadighed arbejdes målrettet med at fastholde og udvikle det faglige niveau samt idrætstalent.


Ansøgning om optagelse
For at udøveren kan indstilles til optagelse i en idrætsklasse, skal der indsendes 4 formularer:
1. ansøgningsskema
2. lærerudtalelse (Elevplan vedlægges)
3. Hvorfor søger du
4. trænerudtalelse (Sendes direkte til Viborg Elite)

Ansøgningsskema mailes til Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg. Mail lone@viborgidraetsraad.dk 

På baggrund af ansøger feltet indkalder Viborg Elite til mundtlige samtaler med ansøgere. Derudover vil der blive indkaldt specialkonsulenter under Danmarks Idræts-forbund og trænere, der vurderer om den enkelte ansøger idrætslig vil opfylde optagelseskriterierne.

Ansøgningsskemaer finder du i bjælken til venstre.
 
Der vil blive optaget en ny 7. klasse samt meget få ledige pladser i 8. og 9. klasse.


Link til Nordre Skole
 
Vi har i medio 2015 lavet en undersøgelse omkring eliteidrætsklasserne i viborg Elite på Nordre Skole. Generelt viser undersøgelsen at eleverne og deres forældre er meget tilfredse med at gå i klasserne. Du kan læse evalueringen fra eleverne her og fra forældrene her