Team Danmark

Team Danmarks mission er fastsat i lov nr. 288 af 26. april 2004 om eliteidræt. Her fremgår det, at Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal Team Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten.

Værdier:
I Team Danmark sætter vi eliteudøveren i centrum. For at skabe de bedst mulige vilkår for de enkelte atleter baserer Team Danmark sin virksomhed på fire grundlæggende værdier:


Dynamik

Team Danmark er den centrale og koordinerende organisation, der driver udviklingen af dansk eliteidræt fremad. Team Danmark arbejder proaktivt for at skabe et øget samarbejde og dialog med alle relevante aktører om udviklingen af dansk eliteidræt. Vores ambition om et øget samarbejde på tværs af organisationer og interessenter er et vigtigt pejlemærke i vores arbejde.
 

Kvalitet

Vi forventer "verdensklasse" resultater af såvel os selv som vores samarbejdspartnere. Høj kvalitet og et stærkt fagligt afsæt er grundlaget for alt vores arbejde. Vores fokus på kvalitet skaber resultater. I Team Danmark er konkrete resultatmål og succeskriterier en naturlig udviklingskatalysator, og det internationale resultat perspektiv er centralt i alle dele af organisationens arbejde.
 

Innovation

Team Danmark tør og vil rykke ved de eksisterende grænser på alle områder af eliteidrætten. Team Danmark prioriterer udviklingsarbejde vel vidende, at udviklingsarbejde ikke i alle tilfælde fører til umiddelbare resultater. Vores udgangspunkt er, at "hvis vi gør det, andre allerede gør, får vi de resultater, andre allerede har haft". I vores samarbejdsrelationer bidrager vi med et blik for udviklingsperspektivet.
 

Åbenhed:
Team Danmark lægger vægt på, at der er åbenhed om alle beslutningsprocesser. Åbenhed og gennemsigtighed er forudsætningen for at skabe indsigt, forståelse og dialog med omverdenen.


Vision

Team Danmarks vision er at gøre "Danmark til det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt".

Det indebærer, at Team Danmark i samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal skabe de optimale rammer – sportsligt og menneskeligt – for de aktive eliteudøvere og deres omgivelser (trænere, rådgivere, specialforbund m.v.).

På det sportslige plan skal Danmark kunne tilbyde talentfulde eliteidrætsfolk med et internationalt resultat perspektiv optimale træningsbetingelser og en organisation uden for idrætsbanen, som kan danne grundlag for resultater på absolut højeste internationale niveau

På det menneskelige plan skal Danmark kunne tilbyde, at eliteidrætsfolk har gode muligheder for at kombinere uddannelse og job med en aktiv eliteidrætskarriere og derved udvikler sig som hele idrætsmennesker med alsidige fysiske, psykiske og sociale kompetencer.

Læs mere om Team Danmark her.
 
Viborg Elites kontaktperson i Team Danmark:
 
Magnus Wonsyld
Team Danmark konsulent
Tlf. 43 26 25 83 / 30 10 42 68
Email: mawo@teamdanmark.dk