LogoKontakt
Logo
Kontakt

Viborg Ungdomsskole (10CV)

Viborg Ungdomsskole er Viborg Kommunes samlede 10. kl. tilbud. Skolen har været eliteidrætsskole siden 2016 i samarbejde med Viborg Elite og Team Danmark. Skolen er beliggende i Viborg midtby og har ca. 150 elever og 12 lærere.

Ansøgningsskemaer

Til dig der søger optag i Viborg Elite og 10CV (deadline 01.02.24).

x

Skoleindhold

Hvis du optages som Viborg Elite elev på 10 CV har du samme obligatoriske fag som øvrige elever og kan vælge en række idrætsrelaterede valgfag. Derudover får du en række særlige Viborg Elite tilbud:

 • 2 ugentlige morgentræninger i egen idræt eller i basistræning.
 • Mulighed for gratis skadesbehandling 3 gange om ugen.
 • Sportsrelaterede temaaftner/foredrag mv..
 • Fleksibilitet vedrørende sportsrelateret fravær.
 • Mulighed for at spise i alle skoletimer.
 • Tøjpakke (2 t-shirts, 1 par shorts og et træningssæt).
 • Mulighed for at søge rejsepulje til udenlandske træningslejre, konkurrencer, stævner mm.
 • Mulighed for at vælge sporet "Sport og Sundhed" (4 lektioner pr. uge) som temasætter bl.a. ernæring, mental træning, kommunikation, samarbejde og træningsplanlægning

Udover ovenstående tilbydes din træner og klub en række foredrag, studieture, uddannelser mm., som også kan optimere dine vilkår og udviklingsmuligheder.

Pris

Det er gratis at være en del af Viborg Elite. Elever, der er optaget i Viborg Elite, skal dog købe en tøjpakke årligt. I skoleåret 2023/2024 kostede tøjpakken kr. 1.200. Hvis en elev ikke kan betale tøjpakken, er det muligt at søge tilskud (kontakt talentkoordinator Mads Bendiksen).

Informationsmøde

Interesserede ansøgere kan høre mere om Viborg Elite i forbindelse med Åbent Hus på 10CV Viborg Ungdomsskole d. 16. november kl. 17-19. Du er også meget velkommen til at kontakte talentkoordinator Mads Bendiksen (2083 1988 / mads@viborgidraetsraad.dk).

viborgungdomsskole.dk

På ungdomsskolens hjemmeside kan du læse mere om skolens obligatoriske fag og de idrætsrelaterede valgfag og spor du kan vælge som Viborg Elite elev.

Som valgfag er der fx mulighed for at vælge "Fitness for piger", "Fysisk træning for drenge" og "Store boldspil".

Skolekoordinator

På 10 CV er der tilknyttet en skolekoordinator (Mads Møller Mikkelsen) til Viborg Elite eleverne.

Mads varetager bl.a. skole/hjem samarbejde, samordner lektiemængde, sportsrelateret fravær mv. og koordinerer mellem Viborg Elite, idrætsklubberne og 10 CV.

Kontakt

Mads Møller Mikkelsen

Skolekoordinator 10CV

T : 4217 4112

M: mads064m@viborgskoler.dk

Optagelseskriterier

For at blive optaget som Viborg Elite elev på 10CV skal udøvere opfylde en række kriterier:

 • Bopæl: Du eller din forening skal være bosiddende i Viborg Kommune.
 • Talent: Du skal være blandt de bedste indenfor din idræt og årgang (et talent). Udtagelse til regionalt, jysk eller landshold er en fordel, men ikke et krav.​
 • Potentiale: Du skal have potentiale til at nå et nationalt niveau i din idræt som senior.
 • Investering: Du skal investere i din træning og selv være en aktiv medspiller i udviklingen af dit talent.

Forventninger

At søge optag som Viborg Elite elev er en stor beslutning for både elev og forældre. Derfor forventes det, at forældre og barn drøfter forventninger, krav og konsekvenser ved at blive optaget.

Forventninger til elever, der optages:

 • Du skal arbejde seriøst og målrettet med både skole og idræt.
  • Du skal udvise engagement/interesse for at lære – og være en aktiv medspiller i egen udvikling.
  • Du skal være en rollemodel/ambassadør for 10 CV og Viborg Elite - også når du ikke er i skole.

  Forventninger til forældre:

  • Du skal deltage i de arrangementer, som målrettes forældre.
  • Du skal støtte barnet i sin idræt på en seriøs og positiv måde.
  • Du skal understøtte et højt kommunikationsniveau mellem skole, klub og forældre.

  Ansøgningsprocedure

  Vurdering af sportsligt niveau

  Udøvere der ikke er garanteret optagelse – og som er vurderet uddannelsesparate – kan forvente følgende procedure til vurdering af deres sportslige niveau:

  • Udvalgte ansøgere og (forældre) indkaldes til en personlig samtale.
  • Træner med relation til den enkelte udøver/elev kontaktes
  • I særlige tilfælde kontaktes DIF's specialforbund.
  • I særlige tilfælde kan der blive tale om besigtigelse af den enkelte udøver (særligt ift. udefrakommende elever).

  Ansøgning (2024)

  Der ansøges via følgende procedure:

  • Senest 13. marts: Søg optagelse på den ønskede uddannelsesinstitution via almindelige regler på www.optagelse.dk
  • Senest 1. marts: Søg optagelse på Viborg Elite ved at udfylde og indsende Viborg Elites ansøgningsskema.

  Udøvere som kommer ind på den pågældende uddannelses-institution men ikke optages i Viborg Elite, er stadig optaget på uddannelsesinstitutionen.

  Kontakt

  Har du spørgsmål vedrørende specifikke skoletilbud, er du meget velkommen til at kontakte skolekoordinatorer Mads Møller Mikkelsen (T: 4217 4112, M: mads064m@viborgskoler.dk).

  Har du spørgsmål vedrørende tilbud via Viborg Elite, optagelseskrav, optagelsesprocedure mv. er du meget velkommen til at kontakte talentkoordinator Mads Bendiksen

  (​T: 2083 1988, M: mads@viborgidraetsraad.dk)

  Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)