AFBUDElever, der er forhindret i at deltage i morgentræning pga. sygdom, skader, turnering mv. skal melde afbud til de relevante personer.