LogoKontakt
Logo
Kontakt

Nordre Skole

Nordre Skole tilbyder grundskoleforløb til de største lokale idrætstalenter fra 7.-9. kl.. Skolen er beliggende i det nordlige Viborg og har ca. 550 elever og 55 lærere. Skolen har været udpeget som Team Danmark eliteidrætsskole siden 2014.

Ansøgningsskemaer

Til dig der søger optag i Viborg Elite og Nordre Skole (deadline 01.02.24).

Skoleindhold

I Nordre Skoles idrætsklasser følger eleverne folkeskolens normale timetal og har samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Derudover har eleverne:

 • 2 ugentlige morgentræninger i egen idræt eller i basistræning.
 • Mulighed for gratis fysioterapi 3 gange om ugen
 • Sportsrelaterede temaaftner/foredrag mv..
 • Fleksibilitet vedrørende sportsrelateret fravær.
 • Mulighed for at spise i alle skoletimer.
 • Tøjpakke (2 t-shirts, 1 par shorts og et træningssæt).
 • Mulighed for at søge rejsepulje til udenlandske træningslejre, konkurrencer, stævner mm.
  • Et obligatorisk valgfag LST (”Livet som talent”), som bl.a. temasætter sundhed, ernæring, mental træning, lifeskills, doping mv.

Udover ovenstående tilbydes din træner og klub en række foredrag, studieture, uddannelser mm., som også kan optimere dine vilkår og udviklingsmuligheder.

Skoleskema

Du kan se idrætsklassernes skoleskema her: 7.i - 8.i - 9.i.

Trivsel

I 2021 blev der lavet trivselsundersøgelser af idrætsklasserne på Nordre Skole. Undersøgelsen viste at elever og forældre var meget tilfredse med at gå i klasserne. Den samlede 360 grades analyse af Viborg Elite kan læses her.

Pris

Det er gratis at være en del af Viborg Elite. Elever der er optaget i Viborg Elite skal dog købe en tøjpakke årligt. I skoleåret 2023/2024 kostede tøjpakken kr. 1.200. Hvis en elev ikke kan betale tøjpakken, er det muligt at søge tilskud (kontakt talentkoordinator Mads Bendiksen).

Informationsmøde

D. 11. januar 2024 kl. 17.00-18.30 afholdes informationsmøde vedrørende optag som Viborg Elite elev på Nordre Skole. Tilmelding til mødet skal ske til mads@viborgidraetsraad.dk.

Elever fortæller

Hør hvad det vil sige at være elev i Viborg Elite

Video Thumbnail

Skolekoordinator

På Nordre Skole er der tilknyttet en skolekoordinator til idrætsklasserne (Lars Bjerregaard).

Skolekoordinatoren varetager bl.a. skole/hjem samarbejde, samordner lektiemængde, sportsrelateret fravær mv. og koordinerer mellem Viborg Elite, idrætsklubberne og Nordre Skole. Skolekoordinator er endvidere en del af optagelsesprocedure, morgentræning, bootcamp og undervisning på klassen i almindelige skolefag.

Optagelseskriterier

For at blive optaget i idrætsklasserne på Nordre Skole skal udøvere opfylde en række kriterier:

1. Bopæl: Du eller din forening skal være bosiddende i Viborg Kommune.

2. Talent: Du skal være blandt de bedste indenfor din idræt og årgang (et talent). Udtagelse til regionalt, jysk eller landshold er en fordel, men ikke et krav.

3. Potentiale: Du skal have potentiale til at nå et nationalt niveau i din idræt som senior.

4. Miljø: Hvis der eksisterer et velfungerende talentmiljø i Viborg Kommune indenfor din idræt, skal du være en del af dette miljø 1. skoledag for at kunne blive optaget i Viborg Elite. Disse miljøer er defineret ved at være udvalgt af Team Danmark, specialforbund og Viborg Elite som satsningsklubber i Viborg Kommune (se klubberne her). Der kan gøres undtagelser ift. senspecialiserede idrætter (fx håndbold, løb mv.).

5. Investering: Du skal investere i din træning og selv være en aktiv medspiller i udviklingen af dit talent.

Bemærk at satsningsklubber har en fordel såfremt to udøvere vurderes til at have det samme niveau.

Nordre Skole opretter hvert år 3 idrætsklasser. Én 7. klasse, én 8. klasse og èn 9. klasse. I skoleåret 23/24 var der fx optaget 81 elever fordelt på de 3 klasser.

Forventninger

At søge optag i Nordre skoles idrætsklasser er en stor beslutning for både elev og forældre. Derfor forventes det, at forældre og barn drøfter forventninger, krav og konsekvenser ved at blive optaget i idrætsklassen.

Forventninger til elever, der optages:

 • Du skal arbejde seriøst og målrettet med både skole og idræt.
  • Du skal udvise engagement/interesse for at lære – og være en aktiv medspiller i egen udvikling.
  • Du skal være en rollemodel/ambassadør for Nordre skole og Viborg Elite - også når du ikke er i skole.

  Forventninger til forældre:

 • Du skal deltage i de arrangementer, som målrettes forældre.
  • Du skal støtte barnet i sin idræt på en seriøs og positiv måde.
  • Du skal understøtte et højt kommunikationsniveau mellem skole, klub og forældre.

  Hvis du som forældre har svært ved at støtte dit barn ift. ovenstående forventninger tilbyder Viborg Elite at hjælpe dig og dit barn, med det I har brug for - for at være en positiv del af miljøet. Det kan være alt fra at udfylde ansøgningspapirer til at følge barnet til træning, indkøbe udstyr mv.. I praksis udføres hjælpen i samarbejde med Viborg Kommunes fritidsvejledere. Kontakt talentkoordinator Mads Bendiksen (2083 1988 / mads@viborgidraetsraad.dk) for nærmere info.

  Ansøgningsprocedure

  Ansøgningsblanketter

  Ansøgere skal udfylde nedenstående ansøgningsskema senest d. 1. februar, 2024. Derudover skal ansøger sørge for at egen træner udfylder en trænerudtalelse og egen lærer udfylder en lærerudtalelse indenfor samme ansøgningsfrist.

  Try out

  I løbet af februar og marts besigtiges alle ansøgere mens de dyrker deres idræt. I håndbold og fodbold afholdes try out for alle udøvere samtidig. I øvrige idrætter foregår besigtigelse efter individuelle aftaler:

  • Håndbold (stadionhal 2, Tingvej, Viborg):

  ***20.februar, 27. februar kl. (7.30-8.45)**

  • Fodbold, piger (Nordre Skoles kunstbane):

  ***7. marts, 14. marts, (kl. 7.30-9.00)

  • Fodbold, drenge (Viborg FF):

  ***5. marts, 12. marts, (kl. 7.30-8.45)

  • Andre idrætter: efter individuel aftale.

  I forbindelse med besigtigelse vurderer talenttrænere og konsulenter under Danmarks Idrætsforbund sammen med elitekoordinator udøvernes sportslige niveau.

  Individuel samtale

  Afslutningsvis indkaldes udvalgte ansøgere til individuel samtale med elitekoordinator og en repræsentant fra Nordre Skole. Forældre er velkomne til at deltage. Individuelle samtaler foregår efter d. 15. marts. Der kan forventes svar vedrørende optag senest medio april 2024.

  Kontakt

  Har du spørgsmål vedrørende idrætsklasserne kan du kontakte:

  • Skolekoordinator Lars Bjerregaard

  **(4171 9866 / lars3911@viborgskoler.dk) eller

  • Talentkoordinator Mads Bendiksen

  **(2083 1988 / mads@viborgidraetsraad.dk).

  Med udgangspunkt i elevens ansøgningsskema, lærerudtalelse, try out og individuelle samtale optages en 7. klasse (ca. 20-25 elever) samt meget få ledige pladser i 8. og lidt flere ledige pladser i 9. klasse.

  Exit procedure

  Det kan forekomme, at elever må ophøre med at gå i eliteidrætsklasserne på Nordre Skole. Det sker primært hvis eleven ikke længere dyrker konkurrencesport eller hvis eleven har en længerevarende skade. Exit overvejelser vil i den sammenhæng altid være forbundet med individuelle hensyn.

  Konkurrencestop

  Hvis en elev ikke længere dyrker konkurrence sport, kan eleven som udgangspunkt ikke fortsætte i klassen og tilbydes derfor en plads i en af årgangens øvrige klasser på Nordre Skole.

  Skader

  Hvis en elev er skadet og i et længere genoptræningsforløb vurderes det om eleven kan fortsætte i klassen eller bør tilbydes en plads i en af årgangens øvrige klasser. Hvis eleven skifter klasse, støtter Viborg Elites sundhedssektor stadig eleven med at komme tilbage til sin idræt.

  Drop out

  Hvis en elev ikke trives i klassen eller af anden grund overvejer at stoppe i klassen, forventes det at elev og forældre hurtigst muligt tager kontakt til Nordre Skole eller Viborg Elite. Elever forventes at være åbne omkring deres trivsel, så de hurtigst muligt kan støttes.

  Nordre Skole fortæller

  Til dig som ansøger Viborg Elite og Nordre Skole

  Video Thumbnail

  Fra ledelsen

  Intro ved Nordre Skoles ledelse

  (Rikke Thinggaard og Brian Roed)

  Video Thumbnail

  Fra skolekoordinatoren

  Intro ved Nordre Skoles skolekoordinator

  (Lars Bjerregaard)

  Video Thumbnail

  Rundtur

  Rundtur på Nordre Skole ved afdelingsleder

  (Rikke Thinggaard)

  Ansøgningsskemaer

  Til dig der søger optag i Viborg Elite og Nordre Skole (deadline 01.02.24)

  (1) Ansøgere udfylder ansøgningsskema

  (2) Ansøgere sørger for at egen træner udfylder trænerudtalelsen

  (3) Ansøgere sørger for at egen lærer udfylder lærerudtalelsen

  Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)