LogoKontakt
Logo
Kontakt

Om os

x

Viborg Elite

Viborg Kommunes fælles talentsatsning udfoldes i regi af Viborg Elite. Viborg Elite er en del af Viborg Idrætsråd. Sammen udfolder vi samarbejdsaftalen mellem Viborg Kommune og Team Danmark.

Talentråd

Der er i regi af Viborg Elite nedsat et talentråd, som har den overordnede beslutningskompetence vedrørende værdier og principper i Viborg Elite. Talentrådet mødes to gange årligt.

Styregruppe

Der er samtidig nedsat en styregruppe, som håndterer særlige problemstillinger og understøtter den daglige drift og beslutningskompetence.

Team Danmark

Organiseringen omkring Viborg Elite refererer til Team Danmark. Team Danmark har til formål at varetage dansk eliteidræts interesser i overensstemmelse med lov om eliteidræt (læs her). Team Danmarks værdier og principper er yderligere konkretiseret i "Talenthuset", som Viborg Elite arbejder efter (læs her).

Samarbejdsaftale

​Viborg Elites konkrete fokusområder og indsatser er beskrevet i en 4-årig samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Viborg Kommune. Den kan du læse her. Samarbejdsaftalen - herunder status som elitekommune - genforhandles hvert 4. år.

Økonomi

Viborg Elite er primært finansieret af Viborg Kommune. Derudover støtter Team Danmark Viborg Elite. Endelig kan Viborg Elite modtage sponsorater til rejsepuljen på op til 100.000 kr. årligt.

Samlet opbygning

Samlet opbygning

Indsatser

Viborg Elites daglige arbejde fokuserer primært på at understøtte to typer af indsatser:

(1) Uddannelsestilbud til de største idrætstalenter.

Viborg Elites uddannelsestilbud er organiseret på flere forskellige lokale skoler. Tilbuddene rummer bl.a. 2 ugentlige morgentræninger, særlige valgfag samt forskellige fleksibilitetsmuligheder i forhold til skemalægning og ekstra undervisning som følge af sportsrelateret fravær.

(2) Klubudviklingstilbud til de mest ambitiøse talentklubber.

Viborg Elites klubudviklingstilbud foregår primært i de prioriterede idrætter: atletik, skydning, fodbold, gymnastik, håndbold og svømning. Tilbuddene rummer bl.a. foredrag, uddannelse, undersøgelser, netværk, udviklingstiltag, test mv..

Udviklingsprojekter

I perioden 2022-2025 arbejder Viborg Elite med en række særlige udviklingsområder, som er aftalt med Team Danmark (jf. samarbejdsaftale) - henholdsvis:

 • Undersøge muligheder for flere spor/skoler med morgentræning
 • Forankre og videreudvikle College Viborg
 • Understøtte klubbers fællesansættelse af supportfunktioner
 • Understøtte kompetenceudvikling af trænere

Samarbejdspartnere

Viborgs Elites daglige arbejde foregår i tæt samarbejde med en lang række centrale aktører. Det gælder primært:

 • Folkeskole (Nordre Skole)
 • Ungdomsskole (10CV)
 • Ungdomsuddannelser
 • * Viborg Katedralskole

  * Viborg Gymnasium & HF

  * Midtbyens Gymnasium

  * Bjerringbro Gymnasium

  * Mercantec

  * SOSU skolen

  • Foreninger
  • Udøvere
  • Forældre
  • Viborg Kommune
  • Team Danmark
  • DIFs specialforbund
  • Viborg Idrætsråd
  • Andre elitekommuner
  • Eksterne eksperter

  Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)