LogoKontakt
Logo
Kontakt

Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema

Til dig der søger optag i Viborg Elite og på en ungdomsuddannelse (deadline 01.02.24)

Skoleindhold

Talentforløbene på de 5 uddannelsesinstitutioner varierer afhængig af institution, men indeholder alle følgende tilbud:

 • 2 ugentlige morgentræninger i egen idræt eller som fysisk træning i Sats.
 • Sportsrelaterede valgfag.
 • Mulighed for gratis skadesbehandling 3 gange om ugen.
 • Kontaktperson på skolen som tager sig af dig ift. lektier, afleveringer, fravær mv.
 • Sportsrelaterede temaaftner/foredrag (fx mentaltræning, kost optimering mv.)
 • Fleksibilitet vedrørende sportsrelateret fravær.
 • Mulighed for ekstra lektiehjælp.
 • Tøjpakke (2 t-shirts, 1 par shorts og et træningssæt).
 • Mulighed for at søge rejsepulje til udenlandske træningslejre, konkurrencer, stævner mm.

Team Danmark godkendelse

Udover ovenstående kan elever søge om sportslig godkendelse fra Team Danmark. En sportslig Team Danmark godkendelse giver bl.a. mulighed for at forlænge ungdomsuddannelsen med 1 år og giver lettere adgang til supplerende undervisning og fleksible eksamensvilkår. Læs her.

Pris

Det er gratis at være en del af Viborg Elite. Elever der er optaget i Viborg Elite skal dog købe en tøjpakke årligt. I skoleåret 2022/2023 kostede tøjpakken kr. 1.075. Hvis en elev ikke kan betale tøjpakken, er det muligt at søge tilskud (kontakt talentkoordinator Mads Bendiksen).

Åbent hus

Interesserede ansøgere kan høre mere om Viborg Elite i forbindelse med Åbent Hus på vores samarbejdsskoler d. 11. november. Du er også meget velkommen til at kontakte talentkoordinator Mads Bendiksen (tlf. 2083 1988 / mads@viborgidraetsraad.dk)

De 5 uddannelsesinstitutioner

Talentforløbene på de 5 uddannelsesinstitutioner varierer afhængig af institution (se oversigt).

Læs skolernes egne beskrivelser

Viborg Gymnasium & HF

Viborg Katedralskole

Mercantec

Social og sundhedsskolen

Bjerringbro Gymnasium

Midtbyens Gymnasium

Optagelseskriterier

Udøvere indenfor alle sportsgrene kan søge om optag. Optag gælder for et år af gangen. Udøvere på ungdomsuddannelser genansøger således Viborg Elite hvert år. Det er ikke et krav at ens sportsgren hører under Team Danmark. Alle ansøgere skal være erklærede uddannelsesparate for at komme i betragtning til talentklassen. Derudover gælder følgende krav:

 • Bopæl: Du eller din forening skal være bosiddende i Viborg Kommune.
 • Talent: Du skal være blandt de bedste indenfor din idræt og årgang (et talent). Udtagelse til regionalt, jysk eller landshold er en fordel, men ikke et krav.
 • Potentiale: Du skal have potentiale til at nå et nationalt niveau i din idræt som senior.
 • Investering: Du skal investere i din træning og selv være en aktiv medspiller i udviklingen af dit talent.

I de foregående år har følgende udøvere som udgangspunkt været garanteret optagelse (såfremt de er vurderet uddannelsesparate):

 • Team Danmark godkendte elever.
 • Elever der indenfor de seneste 2 år har vundet nationale/internationale mesterskaber indenfor deres sportsgren eller er på ungdomslandshold eller lign.

De 5 uddannelsesinstutitioner

Talentforløbene på de 5 uddannelsesinstitutioner varierer afhængig af institution (se oversigt).

Forventninger

At søge optag som Viborg Elite elev er en stor beslutning for både elev og forældre. Derfor forventes det, at forældre og barn drøfter forventninger, krav og konsekvenser ved at blive optaget.

Forventninger til elever, der optages:

 • Du skal arbejde seriøst og målrettet med både skole og idræt.
 • Du skal udvise engagement/interesse for at lære – og være en aktiv medspiller i egen udvikling.
 • Du skal være en rollemodel/ambassadør for din ungdomsuddannelse og Viborg Elite - også når du ikke er i skole.

Ansøgningsprocedure

Vurdering af sportsligt niveau

Udøvere der ikke er garanteret optagelse – og som er vurderet uddannelsesparate – kan forvente følgende procedure til vurdering af deres sportslige niveau:

 • Udvalgte ansøgere og (forældre) indkaldes til en personlig samtale.
 • Træner med relation til den enkelte udøver/elev kontaktes.
 • I særlige tilfælde kontaktes DIF's specialforbund.
 • I særlige tilfælde kan der blive tale om besigtigelse af den enkelte udøver (særligt ift. udefrakommende elever).

Ansøgning (2024)

Der ansøges via følgende procedure:

 • Senest 13. marts: Søg optagelse på den ønskede uddannelsesinstitution via almindelige regler på www.optagelse.dk
 • Senest 1. februar: Søg optagelse på Viborg Elite ved at udfylde og indsende nedenstående ansøgningsskema.

Udøvere som kommer ind på den pågældende uddannelses-institution men ikke optages i Viborg Elite, er stadig optaget på uddannelsesinstitutionen.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende specifikke skoletilbud, er du meget velkommen til at kontakte de respektive skolekoordinatorer (se ovenfor). Har du spørgsmål vedrørende tilbud via Viborg Elite, optagelseskrav, optagelsesprocedure mv. er du meget velkommen til at kontakte talentkoordinator Mads Bendiksen.

T : 2083 1988

M: mads@viborgidraetsraad.dk

Inspirationsvideoer til nye ansøgere

Video Thumbnail

Fodboldspiller forener erhvervsuddannelse og elitesport

Video Thumbnail

Håndboldspiller på gymnasium med 4-årig Team Danmark godkendelse

Video Thumbnail

Unge talenter bruger op imod 80 timer om ugen på træning og skole

Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)