LogoKontakt
Logo
Kontakt

Klubber og udøvere

Viborg Elite arbejder med målrettet talentudvikling i forhold til særligt udvalgte satsningsklubber og udøvere. Viborg Elite, Specialforbund og DIF afgør valg af klubber og udøvere. Klubber og udøvere modtager herefter forskellige typer af støtte og krav. Fx:

Satsningsklubber og udøvere udvælges på følgende måde:

  • Udøverne udvælges med udgangspunkt i Viborg Elites skoleoptag.
  • Klubberne udvælges for en 4 årig periode i dialog med Team Danmark i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale.

Interesserede klubber kan ansøge om at indgå i en dialog- og afklaringsfase omkring optag i Viborg Elite ved indgåelse af kommende samarbejdsaftale med Team Danmark.

Viborg Elite støtter særligt på følgende områder:

  • Idrætspecifik morgentræner 2 gange pr. uge (50 pct. støtte)
  • Pulje til træneruddannelse (frist: 15.03 & 15.10 - se nedenfor)
  • Pulje til rejser (frist: 01.02 & 01.10 - se nedenfor)
  • Handlingsplan
  • Oplæg og netværk
  • Diverse hyldevarer (læs mere)

Nedenstående oversigt illustrerer forskelle i støtte til klubber/udøvere.

Satsningsklubber

Viborg Elite arbejder med følgende satsningsklubber og deres udøvere

Udøvere

Viborg Elite har de senere år samtidigt arbejdet med udøvere fra følgende klubber i Viborg Kommune:

Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)