Logo
Kontakt
Logo
Kontakt

Klubber og udøvere

Viborg Elite arbejder med målrettet talentudvikling i forhold til særligt udvalgte satsningsklubber og udøvere. Viborg Elite, Specialforbund og DIF afgør valg af klubber og udøvere. Klubber og udøvere modtager herefter forskellige typer af støtte og krav.

Satsningsklubber og udøvere udvælges på følgende måde:

  • Udøverne udvælges med udgangspunkt i Viborg Elites skoleoptag.
  • Klubberne udvælges for en 4 årig periode i dialog med Team Danmark i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale.

Interesserede klubber kan ansøge om at indgå i en dialog- og afklaringsfase omkring optag i Viborg Elite ved indgåelse af kommende samarbejdsaftale med Team Danmark.

Viborg Elite støtter særligt på følgende områder:

  • Idrætspecifik morgentræner 2 gange pr. uge (50 pct. støtte)
  • Pulje til træneruddannelse (frist: 15.03 & 15.10 - se nedenfor)
  • Pulje til rejser (frist: 01.02 & 01.10 - se nedenfor)
  • Handlingsplan
  • Oplæg og netværk
  • Diverse hyldevarer (læs mere)

Nedenstående oversigt illustrerer forskelle i støtte til klubber/udøvere.

Satsningsklubber

Viborg Elite arbejder med følgende satsningsklubber og deres udøvere

Udøvere

Viborg Elite har de senere år samtidigt arbejdet med udøvere fra følgende klubber i Viborg Kommune:

Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)