LogoKontakt
Logo
Kontakt

Særlige udviklingsprojekter

Viborg Elite igangsætter løbende en række særlige udviklingsprojekter sammen med forskellige samarbejdspartnere. Nedenfor kan du læse om udvalgte projekter.

Viborg Q (klubsamarbejde)

Partnere

Viborg Elite har i samarbejde med Viborg Idrætsråd været projektleder for etablering af et nyt samarbejde mellem 7 lokale pigefodboldklubber i Viborg Kommune. Samarbejdet betyder at alle piger (u13 forår -U18) fra de 7 klubber spiller på fælles hold, med fælles navn, i fælles tøj og med fælles logo.

Mål

Målet er at etablere en formel samarbejdsstruktur mellem klubber i og omkring Viborg, så antallet af lokale pigespillere i alderen 13-18 år kan fastholdes og øges - herunder skabe attraktive tilbud tilpasset pigeprioriteringer til alle piger uanset niveau/interesse. Viborg Q er for både talentspillere, breddespillere og alle derimellem.

Opstart

Det nye klubsamarbejde er formelt opstartet i august 2019.

Pigefodbold kommune

Partnere

Viborg Elite har i samarbejde med Viborg Idrætsråd, DBU Jylland, Viborg Kommune og 14 lokale pigefodboldklubber gennemført et 4-årigt udviklingsprojekt "Viborg som DBU profil kommune i pigefodbold".

Mål

Målet har primært været at skabe markant vækst i antallet af lokale pigefodboldspillere (U6-U12).

Indsatser

Projektet er bestået af række forskellige indsatser (se værktøjskasse nedenfor). Fx lokale fodboldfestivaller for 0.-1. klasses piger, rekruttering af klubansvarlige kickstartere der opstarter nye pigeårgange, og tiltag for rekruttering af kvindelige leder.

Periode

Projektet blev opstartet i august 2018 og evalueret i 2022 (se rapport nedenfor).

Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)