LogoKontakt
Logo
Kontakt

Hæder

Viborg Idrætsråd, Viborg Elite og Viborg Kommune uddeler hvert år en række hæderspriser til særligt dygtige idrætsudøvere. Det foregår til henholdsvis Sportsgalla og Ungsportsmester.

Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)