LogoKontakt
Logo
Kontakt

Kriterier

Prisen skal gives en person eller et hold, som enten er fra Viborg Kommune eller har tydelig tilknytning til Viborg Kommune, og som i det forgangne år har gjort Viborg ære i sportens verden - og sat Viborg Kommune på landkortet - enten nationalt eller internationalt.

Prisen skal ikke nødvendigvis gives til verdensmestre eller udøvere på absolut eliteniveau, men kan også gives til en person, et hold eller en klub, som i det seneste år har præsteret over evne og har leveret resultater, som overstiger forventningerne. Præstationen skal være udfoldet på et elitært niveau.

Udvælgelse

Prisen uddeles til Sportsgalla2023 tirsdag d. 23. januar 2024 i Viborgcold Arena.

Det er folkebladets læsere og folkebladets sportsredaktion, som er med til at udpege kandidater til prisen og finde frem til prisens modtager(e). Forløbet indledes i december, hvor læserne via en formular på Folkebladets hjemmesiden kan indstille udøvere eller hold til prisen.

På baggrund heraf (samt avisens egne kandidater) udpeger folkebladets sportsredaktion i dialog med Viborg Elite mindst tre og maksimalt fem kandidater, som efterfølgende præsenteres i avisen og på viborgfolkeblad.dk. Herefter kan brugerne af viborgfolkeblad.dk stemme på deres favoritkandidat. Det er resultatet af denne afstemning kombineret med en votering i en jury, bestående af en repræsentant fra Viborg Elite og en fra folkebladets sportsredaktion, som afgør, hvem der skal have prisen.

​Du kan kontakte talentkoordinator Mads Bendiksen, hvis du har spørgsmål mv. (mads@viborgidraetsraad.dk / 2083 1988).

Kriterier

Prisen skal gives en person eller et hold som enten er fra Viborg Kommune eller har tydelig tilknytning til Viborg Kommune, og som i det forgangne år har gjort Viborg ære i sportens verden - og sat Viborg Kommune på landskortet - enten nationalt eller internationalt.

Prisen skal ikke nødvendigvis gives til verdensmestre eller udøvere på absolut eliteniveau, men kan også gives til en person, et hold eller en klub, som i det seneste år har præstere over evne og har leveret resultater, som overstiger forventningerne. Præstationen skal være udfoldet på et elitært niveau.

Udvælgelse

Prisen uddeles til Sportsgalla2022 tirsdag d. 17. januar 2023 i Viborgcold Arena.

Det er folkebladets læsere og folkebladets sportsredaktion, som er med til at udpege kandidater til prisen og finde frem til prisens modtager(e). Forløbet indledes i december, hvor læserne via en formular på Folkebladets hjemmesiden kan indstille udøvere eller hold til prisen.

På baggrund heraf (samt avisens egne kandidater) udpeger folkebladets sportsredaktion i dialog med Viborg Elite mindst tre og maksimalt fem kandidater, som efterfølgende præsenteres i avisen og på viborgfolkeblad.dk Herefter kan brugerne af viborgfolkeblad.dk stemme på deres favoritkandidat. Det er resultatet af denne afstemning kombineret med en votering i en jury bestående af en repræsentant fra Viborg Elite og en fra folkebladets sportsredaktion, som afgør, hvem der skal have prisen.

​Du kan kontakte talentudvikler Mads Bendiksen, hvis du har spørgsmål mv. (mads@viborgidraetsraad.dk / 2083 1988).

Tidligere vindere

2023

Nominerede

 • Bjerringbro FH
 • Anton Gaaei
 • Caroline Rehoff Pedersen
 • Jens Emil Sloth Nielsen

Vinder

  • Caroline Rehoff Pedersen

2022

Nominerede

 • Nis Heide Pinnerup
 • Jens Emil Sloth Nielsen
 • Jesper Fredberg

Vinder

 • Jesper Fredberg, Viborg FF

2020 / 2021

Nominerede

 • Viborg HK
 • Thijs Nijhuis
 • Jens Emil Nielsen
 • Viborg FF

Vinder

 • Viborg FF

2019

Nominerede

 • Theis Nijhuis, Viborg Atletik og Motion ​
 • Line Gyldenløve, Bjerringbro FH
 • Ashli Williamson og Bjørn Bitsch

Vinder

 • Theis Nijhuis, Viborg Atletik og Motion

Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)