HYLDEVARER OG HANDLINGSPLANSatsningsklubberne i Viborg Elite udarbejder løbende handleplan og samarbejdsaftale med Viborg Elite, der gælder for 2 år af gangen. Handleplanen viser bl.a. klubbens strategi/mål og planlagte indsatser. Samarbejdsaftalen indfanger de konkrete aftaler, der laves med Viborg Elite indenfor den gældende 2-årige periode. Samarbejdsaftalen viser bl.a. hvilke hyldevarer klubben ønsker at prioritere i det kommende år. Hyldevarer er klubstøtteydelser som Viborg Elite stiller til rådighed for den enkelte satsningsklub.