LogoKontakt
Logo
Kontakt

Hyldevarer

Følgende oversigt viser hvilke hyldevarer klubberne kan prioritere.

Hyldevarer

Følgende oversigt viser hvilke hyldevarer klubberne kan prioritere.

Hyldevarer (eksempler)

Nedenfor kan du se eksempler på Viborg Elites arbejde med de forskellige hyldevarer. Kontakt talentkoordinator Mads Bendiksen for mere info (M: mads@viborgidraetsraad.dk / T: 2083 1988).

Bestyrelsesroller (årshjul)

Viborg Elite kan hjælpe med at afklare roller og koordinere årshjul med klubbens bestyrelse – herunder arbejdsopgaver, tidsforbrug og kompetencekrav.

Viborg Elite har bl.a. faciliteret et sådan forløb med bestyrelsen i Bjerrringbro BMX klub og Viborg Håndboldklub.

Organisationsudvikling

Viborg Elite kan bl.a. finansiere analyser af klubben på ledelsesplan og facilitere en proces, hvor bestyrelsen afklarer hvor klubben/ ledelsen gør det godt, og hvor den bør forbedres.

Viborg Elite har fx finansieret et sådan forløb for bestyrelsen i Viborg Svømmeklub med en ekstern konsulent.

Nye klubsamarbejder

Viborg Elite kan bl.a. understøtte klubber i at finde nye fælles samarbejdsflader.

Viborg Elite har fx faciliteret forløb med alle håndboldklubber i Viborg Kommune og alle pigefodboldklubber i Viborg Kommune (læs mere). Derudover har Viborg Elite understøttet Bjerringbro BMX klub og Viborg Svømmeklub i tværkommunale samarbejder.

Medlemsundersøgelse

Viborg Elite kan hjælpe med at afdække hvordan klubbens medlemmer vurderer klubben på udvalgte områder og hvilke udviklingsideer medlemmerne har. Det kan give klubbens medlemmer mulighed for at blive hørt/få indflydelse og gøre det lettere at basere klubbens arbejdet på objektive fakta fremfor mavefornemmelser.

Klubbens kontaktperson hjælper med at vælge målgruppe og emner til et elektronisk spørgeskema. Viborg Elite formulerer og udsender spørgsmål samt indsamler svar. Læs mere om den præcise proces, tid og afrapportering her.

Procesfokus

Viborg Elite kan bl.a. støtte klubber i at flytte fokus fra resultat (sejre) til proces (teknik) – så fokus ikke er på selve målet (resultatet), men meget mere på hvordan det nås.

Test

Viborg Elite kan i samarbejde med testcenter (læs mere) støtte klubber i at gennemføre skræddersyede testforløb med udvalgte udøvere. Fx i sprint, agility, spring, Vo2 max. Det kan enten foregå i testcenter eller i egen klub.

Viborg Elite har fx faciliteret sådanne forløb i Viborg Svømmeklub, Team Viborg, Viborg Håndboldklub og FK Viborg.

Viborg Elite, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, talentkoordinator Mads Bendiksen (mads@viborgidraetsraad.dk / 20831988)